Telnr. 0435-311 11 (07:30-16:30) Journr. 076- 105 86 02 (övrig tid)

Jourtelefon Gångvad-hästverksamheten: Tel 073-8170300 (svarar dygnet runt hela veckan)

APL Hästhållningsinriktningen

Segragymnasiet har ett brett nätverk med professionella praktik- och utbildningsvärdar inom de olika branscherna. Våra värdar är tätt knutna till våra utbildningar, vilket ger våra elever en god och varierad inblick i branschen.

Skolan lägger stor vikt vid praktiskt lärande för att ge eleverna goda förkunskaper inför framtida arbete i sin bransch. Eleverna skapar viktiga kontakter och får tidigt med sig olika företagskulturer.

Våra praktik- och utbildningsvärdar är viktiga samarbetspartners för skolan, vi vill bygga långsiktiga relationer där båda parter känner nyttan av utbytet. Våra elever är viktiga för framtidens kunskap och utveckling. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger vi kompetenta entreprenörer och anställda till branschen.

Alla våra utbildningar har minst 15 veckors Arbetsplatsförlagt lärande (APL), utöver detta sker en stor del av elevernas utbildning ute i praktiskt arbete hos våra utbildningsvärdar och på praktikplatser.

PRAKTIK UNDER ALLA TRE ÅREN

I årskurs 1 har eleverna 1 vecka APL under våren ute hos någon av våra duktiga praktikvärdar.
Under höstterminen är flera praktiska moment i de olika kurserna förlagda ute hos våra utbildningsvärdar för att ge eleverna baskunskaper i djurskötsel hos andra djurslag än bara häst och hund.

I årskurs 2 är APL:n förlagd till 4 veckor under höstterminen och 4 veckor under vårterminen.

I årskurs 3 är elevernas APL förlagd under en 6 veckors sammanhängande period under våren strax innan skolan slutar, detta för att ge eleverna möjlighet att kombinera sin APL med kanske sin framtida arbetsplats.