Telnr. 0435-311 11 (07:30-16:30) Journr. 076- 105 86 02 (övrig tid)

Jourtelefon Gångvad-hästverksamheten: Tel 073-8170300 (svarar dygnet runt hela veckan)

APL Lantbruksinriktningen

Segragymnasiet har ett brett nätverk med professionella praktik- och utbildningsvärdar inom de olika branscherna. Våra värdar är tätt knutna till våra utbildningar, vilket ger våra elever en god och varierad inblick i branschen.

Skolan lägger stor vikt vid praktiskt lärande för att ge eleverna goda förkunskaper inför framtida arbete i sin bransch. Eleverna skapar viktiga kontakter och får tidigt med sig olika företagskulturer.

Våra praktik- och utbildningsvärdar är viktiga samarbetspartners för skolan, vi vill bygga långsiktiga relationer där båda parter känner nyttan av utbytet. Våra elever är viktiga för framtidens kunskap och utveckling. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger vi kompetenta entreprenörer och anställda till branschen.

Alla våra utbildningar har minst 15 veckors Arbetsplatsförlagt lärande (APL), utöver detta sker en stor del av elevernas utbildning ute i praktiskt arbete hos våra utbildningsvärdar och på praktikplatser.

Lantbruk

I årskurs 1 har eleverna praktiska moment (PM-tid) 1-2 dagar i veckan. Tiden tillbringas på skolans eget jordbruk eller ute hos de utbildningsvärdar som är knutna till oss. Det görs alltid en avstämning av elevernas praktiska kunskaper innan det går ut på praktik hos våra värdar. Vi tycker det är viktigt att eleverna är på både djur-och växtodlingsgårdar.

I årskurs 2 börjar eleverna med 3 veckors skördepraktik runt den 1 augusti, därefter har de fortsatt APL 2 dagar/vecka fram till höstlovet under höstterminen och 2 dagar/vecka efter påsklovet under vårterminen.

I årskurs 3 är det återigen skördepraktik under läsårets 3 första veckorna. Den tid som servicekursen pågår är 2 dagars praktik varje vecka förlagt ute på verkstäder. I maj är det dags för 3 veckors APL i kombination med den intjänade praktiken från skördepraktiken ( som ju delvis skett under sommarlovet), vilket gör att eleverna kan avsluta sin skola tidigare och gå ut i arbetslivet.