Telnr. 0435-311 11 (07:30-16:30) Journr. 076- 105 86 02 (övrig tid)

Jourtelefon Gångvad-hästverksamheten: Tel 073-8170300 (svarar dygnet runt hela veckan)

Ansökning

Vill du söka till våra gymnasieprogram - Naturbruksprogrammet med inriktning häst, hund eller lantbruk?
Läs mer på SKÅNEGY eller gå direkt till ansökningen.

Introduktionsprogrammen IMPRO:

Vi erbjuder även Programinriktat individuellt val (IMPRO) inom NB Lantbruk.
Ansökningskod: IMPRONBLAN-SGY-F

Vi erbjuder även Programinriktat individuellt val (IMPRO) inom NB Hund
Häst. Ansökningskod för de båda IMPRO-inriktningarna: IMPRONBDJU-SGY-F

CSN-Bidrag

Om du läser på en fristående gymnasieskola och ska bo och studera på en annan ort än din hemort, kan du söka bidrag för boendet och resorna hos CSN.
Mer info om ansökan - inackorderingstillägg hos CSN
Vad händer med studiebidraget om du skolkar? Info från CSN

Ansökningskoder

IMPRONBDJU-SGY-F
IM – Programinriktat individuellt val mot
Naturbruksprogrammet Djur Häst/Hund/Djursjukvård

IMPRONBLAN-SGY-F
IM – Programinriktat individuellt val mot
Naturbruksprogrammet Lantbruk

NBDJU-HÄ-SGY-F
Naturbruksprogrammet, Djur - Häst

NBDJU-HU-SGY-F
Naturbruksprogrammet, Djur - Hund

NBDJU-DSV-SGY-F
Naturbruksprogrammet, Djur - Djursjukvård

NBLAN-SGY-F
Naturbruksprogrammet ,Lantbruk