Telnr. 0435-311 11 (07:30-16:30) Journr. 076- 105 86 02 (övrig tid)

Jourtelefon Gångvad-hästverksamheten: Tel 073-8170300 (svarar dygnet runt hela veckan)

Djursjukvård

Naturbruksprogrammet med djursjukvård specialisering

GRUNDLÄGGANDE KUNSKAP I årskurs 1 då du väljer fördjupning antingen häst eller hund. Det ger dig en stabil och grundläggande kunskap inom din valda inriktning både vad gäller hantering och förmågan att se djurens behov.

VÄL FÖRBEREDD De högskoleförberedande ämnena är i fokus under årskurs 2 och 3, de varvas med ämnen som berör vald inriktning och fördjupning sker inom ämnet djursjukvård.

PROFESSIONELLA PRAKTIKVÄRDAR Vi samarbetar med professionella praktikvärdar och mycket av din undervisningstid är förlags ute i näringslivet. Det gör att du som elev får möjlighet att knyta viktiga kontakter för framtiden.

STÄRK DIN KOMPETENS Hos oss får du möjlighet att ( beroende på inriktningen du valt) ta olika branschrelateradef certifikat. t ex grundkur i läkemedelshantering (D9), hästskötarexamen

Ansvarig för Djursjukvård specialisering

Lollo Kempe Ivanova
Tel: 076-119 51 32
e-post: lollo@segrag.se