Telnr. 0435-311 11 (07:30-16:30) Journr. 076- 105 86 02 (övrig tid)

Jourtelefon Gångvad-hästverksamheten: Tel 073-8170300 (svarar dygnet runt hela veckan)

Djursjukvård

Naturbruksprogrammet häst eller hund med profil djursjukvård.

Vi tror på djursjukvård! Vi vidareutvecklar därför vår djursjukvårdsutbildning och den bli en profil under Häst och Hundinriktningen från och med hösten 2019.

GRUNDLÄGGANDE KUNSKAP Du väljer antingen häst eller hundinriktningen med profil mot djursjukvård. Det ger dig en stabil och grundläggande kunskap inom din valda inriktning både vad gäller hantering och förmågan att se djurens behov. Grunderna är viktiga för ett framtida arbete inom det djurslag du väljer. Det är nu vi tränar djurögat, får möjlighet att vara nära och hantera olika individer.

VÄL FÖRBEREDD De högskoleförberedande ämnena är i fokus under årskurs 2 och 3, de varvas med ämnen som berör vald inriktning och fördjupning sker inom profilen djursjukvård.

PROFESSIONELLA PRAKTIKVÄRDAR Vi samarbetar med professionella praktikvärdar och mycket av din undervisningstid är förlags ute i näringslivet. Det gör att du som elev får möjlighet att knyta viktiga kontakter för framtiden.

STÄRK DIN KOMPETENS Hos oss får du möjlighet att ( beroende på inriktningen du valt) ta olika branschrelateradef certifikat. t ex grundkurs i läkemedelshantering (D9), hästskötarexamen.

Vill du veta mer, hittar du mer information under respektive inriktning.

Hund

Häst