Telnr. 0435-311 11 (07:30-16:30) Journr. 076- 105 86 02 (övrig tid)

Jourtelefon Gångvad-hästverksamheten: Tel 073-8170300 (svarar dygnet runt hela veckan)

Djurvård

Naturbruksprogrammet inriktning Djurvård

Profil - Djursjukvård
Profil - Hund

PROGRAMSTRUKTUR

GRUNDLÄGGANDE KUNSKAP
Denna profil ger dig en stabil och grundläggande kunskap inom din valda inriktning både vad gäller hantering och förmågan att se djurens behov. Grunderna är viktiga för ett framtida arbete inom samtliga djurslag. Det är nu vi tränar djurögat, får möjlighet att vara nära och hantera olika individer. Undervisningen bedrivs i små klasser i väl anpassade lokaler och ute på våra egna verksamheter.

Eleonor Mohlin håller i djursjukvårdsutbildningen på Segragymnasiet med fokus på hund, hon är certifierad hundfysioterapeut, diplomerad hundmassör och diplomerad balansbollsinstruktör. Anders Malmberg håller i den delen som fokuserar på häst, han är utbildad djursjukskötare och hovslagare. Tillsammans kommer de att se till att du får en bred utbildning som ger dig praktiska kunskaper av mycket hög klass.

PROFESSIONELLA PRAKTIKVÄRDAR
Vi samarbetar med professionella praktikvärdar och mycket av din undervisningstid är förlags ute i näringslivet. Det gör att du som elev får möjlighet att knyta viktiga kontakter för framtiden.

STÄRK DIN KOMPETENS Hos oss får du möjlighet att ta olika branschrelateradef certifikat. t ex grundkurs i läkemedelshantering (D9) på flera olika djurgrupper

Profil - Hund

Du får en bred hundutbildning och tränar varje vecka med din egen hund. Lärarna är välutbildade med lång erfarenhet inom träning och beteende. På Segragymnasiet ligger vi i framkant med vår syn på djurträning och tränar med positiv förstärkning och klicker som ett naturligt inslag i hundkurserna.

För att tillgodogöra sig kunskaperna under de praktiska momenten på hundutbildningen så är det en stor fördel att eleven har med sig egen hund. Ett annat alternativ är att eleven innan gymnasieutbildningens start har ordnat en lånehund under de dagar då hundutbildningen är förlagd. Skolan tar inte ansvar för att ordna hund för träning åt eleven.

HUND PÅ SKOLAN
Planerar du att skaffa hund inför din tid här på Segragymnasiet? På Segra tar vi inte in alla hundraser, har du frågor kring vilka raser som kan vara lämpliga, hör gärna av dig till vår hundlärare. Vi vill att utbildningen här på Segra ska blir så bra som möjligt för våra elever därför tar vi inte in raser med mycket kamp, vakt och jakt. Antagna elevers hundar genomgår ett hanteringstest för att se om de är lämpliga att delta i undervisningen.

PRAKTIK
Under de 15 veckors praktik som ingår i studietiden kan du vara hos någon av de praktikvärdar som finns knutna till skolan, eller kanske välja att åka utomlands och få en erfarenhet för livet.

YRKESFÖRDJUPNING - Hundtrim
Du har under utbildningen möjlighet att fördjupa dig inom hundfrisöryrket. Vi samarbetar med hundfrisör Sandra Olsson som håller i hundfrisörutbildningen här hos oss. Skolan har ett eget hundtrim i fina nyrenoverade lokaler.

EN LYSANDE FRAMTID INOM DJURVÅRD

Målet är att utbildningen på Segra skall ge dig goda kunskaper som väl förbereder dig för arbetslivet. Utbildningen ger dig goda förutsättningar och en bred kompetens att vidareutbilda dig inom ett brett område.

Du kan kombinera djurvårdsutbildningen du fått på Segragymnasiet med en eftergymnasial utbildning för en framtid som problemhundsinstruktör, hundinstruktör, hundfysioterapeut, vårdhundsförare, tulltjänsteman, hundfrisör, hunddagismedarbetare, hund/djurtränare eller som djurvårdare.

Hos oss har du alltid möjligheten att läsa in högskolebehörighet för vidare studier inom bland annat djur och natur. Efter din gymnasieutbildning här hos oss, finns en rad möjligheter till fortsatta studier på högskola inom exempelvis etologi och djurskydd, djursjukvård, veterinär, lantmästare, agronom eller till polis.