Telnr. 0435-311 11 (07:30-16:30) Journr. 076- 105 86 02 (övrig tid)

Jourtelefon Gångvad-hästverksamheten: Tel 073-8170300 (svarar dygnet runt hela veckan)

Djursjukvård specialisering Häst

Vi erbjuder en gymnasieutbildning som förbereder dig som vill vidareutbilda dig till djursjukvårdare efter gymnasiet eller arbeta som djurvårdare med inriktning häst direkt efter gymnasiet.

Första året på gymnasiet läser du gemensamt tillsammans med de som valt inriktning häst. Vi vill att du som elev ska få goda baskunskaper kring häst och hästhållning för att tillgodose dig din utbildning på bästa sätt. Vi vet att ett tränat djuröga och rätt djurhantering inom den verksamhetsgren som valts ger anställningsbara djurvårdare för framtiden.

Inför andra året kan du som elev göra tre val.

  1. Du kan byta till den renodlade hästinriktningen och välja att fortsätta med ridning och ännu mer fördjupade hästkunskaper.
  2. Du börjar läsa de högskoleförberedande ämnena för att uppfylla ditt mål att läsa vidare på högskolan efter din gymnasieutbildning. De djursjukvårdsinriktade kurserna hamnar i fokus och med hjälp av dina individuella val kan du spetsa din utbildning ytterligare.
  3. Du väljer att inte läsa de högskoleförberedande ämnena och väljer istället att fokusera på att bli anställningsbar djurvårdare direkt efter gymnasiet med ämnen som t ex kommunikation, de djursjukvårdsinriktade ämnena är i fokus i ditt lärande. Tillsammans med dina individuella val skapar du din egen unika utbildning.

Tredje året varvas studierna med mycket praktiskt lärande ute hos våra professionella samarbetspartners, allt för att du som elev ska få möjlighet att se olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter för framtiden.