Telnr. 0435-311 11 (07:30-16:30) Journr. 076- 105 86 02 (övrig tid)

Jourtelefon Gångvad-hästverksamheten: Tel 073-8170300 (svarar dygnet runt hela veckan)

Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Segragymnasiet

På Segra arbetar vi aktivt med förebyggande elevhälsoinsatser.

Rektor, internatföreståndare, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och kurator träffas varje vecka.

Frågor som Elevhälsan hanterar rör bland annat likabehandlingsärende, studieplansförändringar, närvaroarbete och anpassningar, mm.

Varje profession inom elevhälsan bidrar med sin spetskompetens för elevernas bästa.

Stöd och verktyg för att hjälpa dig att nå kunskapsmålen på Segragymnasiet.

Dator

Alla våra Macdatorer innehåller blad annat Talsyntes, rättstavningsprogram och översättningsprogram.

Schoolsoft

Skolportalen Schoolsoft hjälper dig och dina vårdnadshavare att ha överblick över bland annat kursmatriser, schema, arbetsuppgifter, prov, samt kommunicera med personalen.

Inläsningstjänst

Alla elever får ett eget konto på Inläsningstjänst, där du på din dator eller din telefon kan lyssna på läroböckerna.

Muntliga prov

Hos oss har alla elever möjlighet att få göra sitt prov muntligt. Kom ihåg att påminna läraren innan provtillfället.

Förlängd provtid

Hos oss har alla elever möjlighet att få lite längre provtid om det behövs. Kom ihåg att påminna läraren innan provtillfället.

Små undervisningsgrupper

Framförallt i de teoretiska ämnena är våra undervisningsgrupper små.

Hjälpmedel

Du kan alltid låna hörlurar om du vill lyssna på musik i din dator under lektionen.

Kooshbollar finns för användning.

Upphämtningstid

Ibland behövs extra tid om du inte hunnit klart med någonting under lektionen. Schemalagda upphämtningspass finns under hela läsåret.

Läxhjälp

Läxhjälp ligger utanför ordinarie schema och är till för alla elever som vill arbeta med något, få hjälp och stöd eller komma ifatt med någon uppgift.

Samtalskvällar

Som komplement till Schoolsoft erbjuder vi samtalskväll, vilket är ett tillfälle att boka in sig och prata med varje lärare i alla ämnen du läser. Det ger dig och dina vårdnadshavare en möjlighet att diskutera din studiesituation med varje undervisande lärare.

Ladda ner EHT-plan 17/18

Ladda ner krisplan
Ladda ner likabehandlingsplan

Personal

Rektor - Helena Esbjörnsson
076-11 95 126 / rektor@segrag.se

Skolsköterska - Carina Porlein
Nås via skolans exp 0435-311 11 / carina@segrag.se

Kurator/specialpedagog - Petra Nielsen
076-10 58 603 / petra@segrag.se