Telnr. 0435-311 11 (07:30-16:30) Journr. 076- 105 86 02 (övrig tid)

Jourtelefon Gångvad-hästverksamheten: Tel 073-8170300 (svarar dygnet runt hela veckan)

Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Segragymnasiet

På Segra arbetar vi aktivt med förebyggande elevhälsoinsatser.

Rektor, internatföreståndare, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och kurator träffas varje vecka.

Frågor som Elevhälsan hanterar rör bland annat likabehandlingsärende, studieplansförändringar, närvaroarbete och anpassade scheman.

Varje profession inom elevhälsan bidrar med sin spetskompetens för elevernas bästa.

Möten tisdagar jämna veckor kl 14:30

Ladda ner krisplan
Ladda ner likabehandlingsplan

Personal

Rektor - Helena Esbjörnsson
076-11 95 126 / rektor@segrag.se

Skolsköterska - Christel Anderberg
Nås via skolans exp 0435-311 11 / christel@segrag.se

Kurator - Petra Nielsen
076-10 58 603 / petra@segrag.se