Telnr. 0435-311 11 (07:30-16:30) Journr. 076- 105 86 02 (övrig tid)

Jourtelefon Gångvad-hästverksamheten: Tel 073-8170300 (svarar dygnet runt hela veckan)

Hund

Undervisningen bedrivs i små klasser. Du får en bred hundutbildning och tränar varje vecka med din egen hund. Lärarna är välutbildade med lång erfarenhet inom träning och beteende. På Segragymnasiet ligger vi i framkant med vår syn på djurträning och tränar med positiv förstärkning och klicker som ett naturligt inslag i hundkurserna.

Hund

För att tillgodogöra sig kunskaperna under de praktiska momenten på
hundutbildningen så är det en stor fördel att eleven har med sig egen hund. Ett annat
alternativ är att eleven innan gymnasieutbildningens start har ordnat en lånehund
under de dagar då hundutbildningen är förlagd. Skolan tar inte ansvar för att ordna
hund för träning åt eleven.

Praktik

Under de 15 veckors praktik som ingår i studietiden kan du vara hos någon av de
praktikvärdar som finns knutna till skolan, eller kanske välja att åka utomlands och få
en erfarenhet för livet.

Yrkesfördjupning

Du har under utbildningen möjlighet att fördjupa dig inom hundfrisöryrket. Segragymnasiet har ett samarbete med hundfrisör Sandra Olsson som håller i utbildningen här hos oss. Skolan har ett eget hundtrim i fina nyrenoverade lokaler.

Framtid Hundprogrammet

Målet är att utbildningen på Segra skall ge dig goda kunskaper som väl förbereder dig för arbetslivet. Utbildningen ger dig goda förutsättningar och en bred kompetens att vidareutbilda dig inom ett brett område.

Du kan kombinera hundutbildningen du fått på Segragymnasiet med en eftergymnasial utbildning för en framtid som problemhundsinstruktör, hundinstruktör, hundfysioterapeut, vårdhundsförare, tulltjänsteman, hundfrisör, hunddagismedarbetare, hund/djurtränare eller som djurvårdare.

Hos oss har du alltid möjligheten att läsa in högskolebehörighet för vidare studier inom bland annat djur och natur.

Efter din gymnasieutbildning här hos oss, finns en rad möjligheter till fortsatta studier på högskola inom exempelvis etologi och djurskydd, djursjukvård, veterinär, lantmästare, agronom eller till polis.

Personal hundinriktningen

Anna Nilsson
Yrkeslärare inom naturbruk inriktning hund
Ansvarig för hundinriktningen/lärare hund
Tel: 076- 10 58 601
E-post: anna@segrag.se

Melinda Ek
Lärare historia, religion, idrott och hälsa, samhällskunskap, fritidsledare
Tel: 076-11 95 134
E-post: melinda@segrag.se