Telnr. 0435-311 11 (07:30-16:30) Journr. 076- 105 86 02 (övrig tid)

Lantbruk

Profiler: Lantbruk - Entreprenad - Djur

Varför ska du välja vår lantbruksutbildning?

 • Vi har nära samarbete med professionella utbildningsvärdar
 • Vi har inriktning mot entreprenadmaskiner
 • Du får din utbildning i samarbete med moderna lantbruksföretag med moderna maskiner och moderna djurstallar.
 • Delägarna har ett produktionsjordbruk på 1100 ha och 450 nötkreatur med mjölk- och köttproduktion
 • Du kan välja två vägar till examen: yrkesexamen och yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet
 • Du har möjlighet att få med dig följande kompetenser: Truck, hjullastare, grävmaskin, sprutcertifikat, jägarexamen, arbete på väg, heta arbete mm
 • Vår samarbetspartner, EMV Utbildning AB, som är proffs på utbildning inom transportsektorn, gör att vi undersöker möjligheten att erbjuda dig möjlighet att ta lastbilskort på din fritid under dina tre år hos oss
 • Du har möjlighet att söka stipendier ifrån många fonder för studieresor och för fortsatta studier inom lantbruk och skog
 • Både ägare och personal har kompetens och kunskap kring näringslivet i allmänhet och de gröna näringarna i synnerhet.
 • Vi arbetar för Styrka, Entreprenörskap, Gemenskap, Resultat och Anställningsbarhet: SEGRA

Naturbruksprogrammet Lantbruk

Vår utbildning är mycket bred, varvad med både teori och praktik alltså learn by doing. Kunskaperna fördjupas via ett nära samarbete med våra Utbildningsvärdar inom den gröna näringen. Detta ger dig ett brett nätverk av referensgårdar för din Utbildning. Möjligheter finns också att göra din praktik i utlandet. Efter en allmän orientering kan du specialisera dig på de områden som passar just dig. Här har du möjlighet att fördjupa dig ibland annat odling, svetsmetoder, djurkunskap, lantbruksdjur, maskiner och service och mycket mera. Dessutom får du goda kunskaper i ekonomi och företagande.

Kärnämnen och karaktärsämnen integreras genom flertal ämnesövergripande projekt. Du har ett vårbruks- och skördeschema, vilket innebär att du är ute på skolan och får möjlighet att utveckla dina färdigheter i de uppgifter som normalt ingår i ett vårbruk och skördeperiod. Under dessa perioder knyter vi samman de mer teoretiska kärnämnena så att du får förståelse för vikten av dessa i ditt senare yrkesverksamma liv.

Varför ska du välja vår lantbruksutbildning?

 • Förbereder för fortsatt arbete inom lantbrukssektorn
 • Ger möjlighet att söka till flera högskoleutbildningar, som t.ex. lantmästare, polis
 • Utbildningen innehåller flera certifikat t.ex. truck, hjullastare, heta arbeten, arbete på väg
 • Möjlighet att profilera sig under sin utbildning mot växtodling, djur eller entreprenad
 • Flera studiebesök under utbildningen som ger ett brett kontaktnät för framtiden
 • Flera olika praktikperioder som skapar en bredd i utbildningen
 • Alla elever erbjuds att läsa in allmän behörighet för högskolan

Varför ska du välja vår lantbruksutbildning?

 • Förbereder för fortsatt arbete inom lantbrukssektorn
 • Ger möjlighet att söka till flera högskoleutbildningar, som t.ex. lantmästare, polis
 • Utbildningen innehåller flera certifikat t.ex. truck, hjullastare, heta arbeten, arbete på väg
 • Möjlighet att profilera sig under sin utbildning mot växtodling, djur eller entreprenad
 • Flera studiebesök under utbildningen som ger ett brett kontaktnät för framtiden
 • Flera olika praktikperioder som skapar en bredd i utbildningen

• Alla elever erbjuds att läsa in allmän behörighet för högskolan

Ansvarig för Lantbruksundervisningen

Martin Lundin
Tel: 072-54 03 693
E-post: martin@segrag.se