Telnr. 0435-311 11 (07:30-16:30) Journr. 076- 105 86 02 (övrig tid)

Jourtelefon Gångvad-hästverksamheten: Tel 073-8170300 (svarar dygnet runt hela veckan)

Lantbruk

Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk

PROFIL - Lantbruksdjur
PROFIL - Entreprenad

PROGRAMSTRUKTUR

Varför ska du välja vår lantbruksutbildning?

  • Vi har nära samarbete med professionella utbildningsvärdar
  • Vi har inriktning mot entreprenadmaskiner eller lantbruksdjur i årskurs tre
  • Du får din utbildning i samarbete med moderna lantbruksföretag med moderna maskiner och moderna djurstallar.
  • Du kan välja två vägar till examen: yrkesexamen och yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet
  • Du har möjlighet att få med dig följande kompetenser: Truck, lastmaskin, grävmaskin eller seminkurs, sprutcertifikat, motorsåg A och B, arbete på väg, heta arbete mm
  • Både ägare och personal har kompetens och kunskap kring näringslivet i allmänhet och de gröna näringarna i synnerhet.
  • Vi arbetar för Styrka, Entreprenörskap, Gemenskap, Resultat och Anställningsbarhet: SEGRA

Naturbruksprogrammet Lantbruk

Vår utbildning är mycket bred, varvad med både teori och praktik alltså learn by doing. Kunskaperna fördjupas via ett nära samarbete med våra Utbildningsvärdar inom den gröna näringen. Detta ger dig ett brett nätverk av referensgårdar för din Utbildning. Möjligheter finns också att göra din praktik i utlandet. Efter en allmän orientering kan du specialisera dig på de områden som passar just dig. Här har du möjlighet att fördjupa dig ibland annat odling, svetsmetoder, djurkunskap, lantbruksdjur, maskiner och service och mycket mera. Dessutom får du goda kunskaper i ekonomi och företagande.

Kärnämnen och karaktärsämnen integreras genom flertal ämnesövergripande projekt. Du har ett vårbruks- och skördeschema, vilket innebär att du är ute på skolan och får möjlighet att utveckla dina färdigheter i de uppgifter som normalt ingår i ett vårbruk och skördeperiod. Under dessa perioder knyter vi samman de mer teoretiska kärnämnena så att du får förståelse för vikten av dessa i ditt senare yrkesverksamma liv.

Ansvarig för Lantbruksundervisningen

Dan Molin
Tel: 076-1195180
E-post: dan@segrag.se