Telnr. 0435-311 11 (07:30-16:30) Journr. 076- 105 86 02 (övrig tid)

Jourtelefon Gångvad-hästverksamheten: Tel 073-8170300 (svarar dygnet runt hela veckan)

Om Segra

Ägare

Segragymnasiet i Östra Ljungby har sålts till Sveriges Naturbruksgymnasium AB som ägs av Johan Bengtsson, Botvid Göransson, Henrik Nilsson och Fredrik Göransson. Två av de nya ägarna driver även Bröderna Göranssons Maskinstation AB i Kvidinge och det gör att Segragymnasiet i Östra Ljungby nu kommer att bli ett av Sveriges största skoljordbruk.

Historik

År 1961 startade lantbruksskolan med en 21-veckors kurs i traditionell lantbruksutbildning. Denna första klass bestod av ett trettiotal elever. Så småningom bytte man namn till Naturbruksgymnasiet, och inför årsskiftet 1999 fick skolan en ny huvudman. Tidigare hade man hört till landstinget men nu skulle man kopplas till Klippans kommun. Vid den här tidpunkten var elevantalet inte så stort, skolan hade ca åttio elever, men redan 1998 planerade man för att öka antalet sökande till skolan. Då invigdes nämligen Hästinriktningen.

År 2001 utökades antalet inriktningar med en Greenkeeper-inriktning, den enda i sitt slag i Sverige. Här blev man utbildad till golfbaneskötare. Skolan har sedan utvecklats och växt med en särskoleinriktning fr.o.m hösten 2005, och en hundinriktning som startades hösten 2006. Sedan 2006 är det också möjligt för alla elever på naturbruksutbildningen att välja gymnasieprogrammet med samhällsekonomisk eller naturvetenskaplig profil. Hösten 2009 flyttad Greenkeeperutbildnignen till Ljungbyhed, för att kunna utnyttja golfbanan där i undervisningen. Utbildningens sista elever slutade sommaren 2013.
Hösten 2013 bytte skolan namn till Segragymnasiet som står för Styrka, Entreprenörskap, Gemenskap, Resultat och Anställningsbarhet.

År 2014 sålde Klippans kommun skolan till Sveriges Naturbruksgymnasium AB. F o m höstterminen 2014 är skolan fristående. På skolan finns Naturbruksprogrammet med inriktning Lantbruk, Häst och Hund. Hösten 2016 kommer skolan att starta en Djursjukvårds-inriktning.