Telnr. 0435-311 11 (07:30-16:30) Journr. 076- 105 86 02 (övrig tid)

Jourtelefon Gångvad-hästverksamheten: Tel 073-8170300 (svarar dygnet runt hela veckan)

SYV

Två vägar till studentexamen

Vid SYV-frågor kontakta syv@segrag.se

För att få en yrkesexamen krävs det att eleven

 • Har betyg i 2500 p
 • Har lägst betyget E i minst 2250 p
 • Lägst betyget E i följande:
 • Svenska 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a
 • Programgemensamma kurser om 400 p
  (Naturbruk 200 p, Entreprenörskap 100 p, Biologi 100 p)
 • Gymnasiearbete

Tänk på följande när du gör ditt val av kurser

Via länken får du information om vad som är viktigt att tänka på då du ska göra dina individuelle val som elev. Länk till presentation

Yrkesexamen

 • För dig som vill gå vidare till arbete efter gymnasiet.

Yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet

 • För dig som vill gå vidare till arbete, men även ha möjlighet att studera på högskola.

Söka vidare efter Segra - vad behövs?

För dig som vill söka vidare efter att ha gått Naturbruksprogrammet, så finns här information om vidare studier och vad som krävs för att vara behörig.
PDF-fil med mer information: Vidare_studier_SLU_efter_NB

Hippologprogrammet

http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/hippolog/
Lägg till följande kurser när du går NB i Östra Ljungby:
Svenska 2, 3, Engelska 6, Matematik 2a
Filmer om Hippologen: Antagningsprov, Hippologprogrammet, Arbetsmarknad, Vad säger kändisar.

Hästutbildningar på Flyinge

Beridarprogrammet http://flyinge.se/blog/utbildning/beridarprogrammet/
Unghästutbildare grundutbildning http://flyinge.se/blog/utbildning/unghastutbildare-grund/
Unghästutbildare vidareutbildning http://flyinge.se/blog/utbildning/unghastutbildare-vidareutbildning/
Hovslagare grundutbildning http://flyinge.se/blog/utbildning/hovslagarutbildningen/

Djursjukskötare

http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/djursjukskotare/
Lägg till följande kurser när du går NB i Östra Ljungby:
Svenska 2, 3, Engelska 6, Matematik 2a

Lantmästare

http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/lantmastare/
Lägg till följande kurser när du går NB i Östra Ljungby:
Svenska 2, 3, Engelska 6, Matematik 2a

Etologi och djurskydd

http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/etologi-djurskydd/
Lägg till följande kurser när du går NB i Östra Ljungby:
Svenska 2, 3, Engelska 6, Matematik 2a, Samhällskunskap 1a2
Efter NB får man läsa in Matematik 3b, 4, Fysik 1a, Kemi 1, 2

Polis

http://www.polishogskolan.se/
http://polisen.se/blipolis
Lägg till följande kurser när du går NB i Östra Ljungby:
Svenska 2, 3, Engelska 6, Samhällskunskap 1a2, Historia 1a2

Övriga utbildningar

YH-utbildningar http://www.yhutbildningar.se
BYS - Biologiska Yrkeshögskolan i Skara http://www.bys.nu
Väktare http://vaktarutbildning.se och http://www.vaktarskolan.se och Mer info
Djurskyddsinspektör Mer info och Jobba som inspektör

Yrken

Här finns en bra sida, Jobba grönt, där du får veta mer om vilka yrken du kan ha inom de gröna näringarna: