Telnr. 0435-311 11 (07:30-16:30) Journr. 076- 105 86 02 (övrig tid)

Jourtelefon Gångvad-hästverksamheten: Tel 073-8170300 (svarar dygnet runt hela veckan)

Varför Segra?

Värdegrund

Styrka
Entreprenörskap
Gemenskap
Resultat
Anställningsbarhet

Segragymnasiets verksamhet genomsyras av våra värdeord.

STYRKA står för viljan att fortsätta utveckla skolan, vi vill ladda våra elever med kunskap och ge dem verktyg som hjälper dem att utvecklas mot en aktiv framtid.

ENTREPRENÖRSKAP speglar hela skolans grundtanke och finns med i varje ämne som en röd tråd genom hela utbildningen. Vi har ett nära samarbete med företagare inom de gröna näringarna där entreprenörskap blir en naturlig del i elevernas arbete.

GEMENSKAP är otroligt viktigt. Vi tror på samarbete över alla gränser, alla ska känna sig delaktiga och vi bjuder aktivt in alla till att ingå i vår gemenskap.

RESULTAT uppnår vi genom en utbildning med kompetent, engagerad personal som trivs och kan motivera eleverna till att uppnå sina studiemål.

ANSTÄLLNINGSBARHET summerar skolans utbildningar på ett bra sätt. Våra elever ska när de slutar sin utbildning vara anställningsbara och ett självklart val för arbetsgivare inom våra inriktningar.

Filmer

Ansök till Segra

Ansök till SEGRA