Stiftelser och stipendier som elever kan söka pengar ur

1. Stiftelsen för utbildning och utveckling inom skog och natur i nordvästra Skåne
För studier efter grundutbildning och till Naturbruksgymnasiet( Segragymnasiet) i Ö Ljungby för pedagogiskt utvecklingsarbete inom skog och natur.

Behörig att söka är den som genomgått grundläggande gymnasieutbildning vid något av naturbruksgymnasierna i Ö Ljungby eller Osby.

Sista ansökningsdag 1 oktober varje år. Ansökningsblanketten hittar du här.

2. Nils Jönssons fond
Ändamålet är att utdela premier till elever vid lantmannaskolan i Ö Ljungby. Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgånge av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök.

3. Elsa och Ragnar Perssons fond
Stipendier till behövande skötsamma elever med goda studieresultat.

Fonden delar ut premier till eleverna på Segragymnasiet varje sommaravslutning.

4. Hjalmarsfonden, Luggude Södra Häradsgille
Studerande inom hushåll/livsmedel och lantbruk bosatta i eller bördig från Luggude Södra Härad, se länk nedan Hushållningssällskapet.

5. Målsmannaföreningen
Elever med slutbetyg ifrån Skånes naturbruksgymnasium för

APL, eftergymnasial praktik, eftergymnasiala studier, sprutcertifikat/kurs inom utbildningen, studieresa

Se mer info på: http://www.lantbruksstipendier.se

6. Åsbo Bjäre Hushållningsdistrikt
Delar ut stipendier till elever på Segragymnasiet vid sommaravslutningen

7. Johannes och Kerstin Jönssons minnesfond för Luggude härad
Stipendier utdelas till ungdomar som studerar vid lantbruksskola, lanthushållskola eller annan utbild anstalt inom jordbruk och som visat studieflit och gott uppförande med ursprung i Luggude härad. Ansökan hittar du här.

8. LRF premier
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/lrf-ungdomen/stipendier/

9. Fonder knutna till Hushållningssällskapet
Se mer info: http://hushallningssallskapet.se/om-oss-8/stipendier-och-fonder/

10. Segragymnasiets bidrag till hund-, djursjukvård- och hästelevers APL utomlands
Här hittar du ansökningsblanketten. 

11. Svelands stipendie till dig som är ungdom och studerar med inriktning djur.
Här hittar du ansökningsblanketten.

12. Ung, hundälskare och ressugen? Sök stipendium ur Ulla Segerström&Bertil Sted-Grens minnesfond.
Se mer info här.

13. Hundstipendiet – hundägare som vill utvecklas tillsammans med sin hund kan söka ett stipendium, se mer info här.

14. För dig med islandshästprofil!
Stiftelsen Fjola. Stiftelsen Fjóla bildades under 2010 i syfte att stödja svenska ungdomar som vill satsa på islandshästar som yrke, med inriktning på utbildning av ryttare och/eller träning av hästar.