Internat & kamratskap​

Mer information kommer…

Internatet är öppet från måndag morgon kl 08.00 till fredag eftermiddag 16.30, så man har alltså inte tillgång till sitt internat på helger och lov om man inte fått dispens av internatföreståndare eller rektor.

Dispens kan man få om man har lång resväg eller har stalltjänst på helgen.

Vi har olika byggnader som eleverna bor i, både på skolans område men även utanför. På internaten finns det flest dubbelrum, men även något tre- fyra rum samt några enkelrum. Alla internat är rustade med kök, tv-rum, toalett och dusch. Alla rum är möblerade. 

När skolan får besked om vilka som kommer in på skolan för höstterminen får de eleverna ett brev där står exakt hur det går till att ansöka om en plats på internatet. Man kan först ansöka om en plast till internatet i höst när de slutliga beskeden kommer i sommar.  Där står även att man kan önska vilken sorts rum man tänka sig att bo på. Man kan även önska om man vill bo med tex en kompis som också kommit in. 

När man blir placerad på ett av boendena försöker personalen alltid matcha ihop vilka som kan fungera tillsammans. Personalen ser alltid till att man delar rum med någon klasskamrat eller att man har någon klasskamrat alldeles i närheten. 

Kostnad för rummen

Enkelrum – 2.550:- / mån
Enkelrum med egen toalett & dusch på rummet – 3.580:- / mån
Del av dubbelrum – 2.040:- / mån
Del av dubbelrum med egen toalett & dusch på rummet – 2.760:- / mån
Del av trippelrum eller fyrbäddsrum – 1.740:- / mån
Del av trippelrum eller fyrbäddsrum med egen toalett & dusch på rummet – 2.560:- / mån

CSN

Inackorderingstillägg söker man via CSN, och inte via kommunen. Detta på grund av att Segra är en friskola.

Intyg lämnar skolan den dagen du flyttar in och du kan inte söka något bidrag innan dess. Du kan däremot leta upp blanketterna på csn.se och få dem hemskickade. Sök efter inackorderingstillägg.

För elever som bor på skolans internat är helkost obligatorisk. Det innebär att frukost, lunch, kvällsmat och kvällsfika serveras varje dag med undantag för frukost måndag morgon och kvällsmat fredag kväll. All mat serveras i skolans matsal förutom kvällsfika som serveras på Loftet, internatets lokal.

Frukost serveras 7.30 – 8.15
Kvällsmat serveras 16.30 – 17.30
Kvällsfika serveras på Loftet 19.30 – 21.00

Frukost, kvällsmat & kvällsfika kostar 2.050:- / mån. Avdrag görs vid APL samt lov. 

  • Sängkläder – påslakan, lakan, örngott, täcke & kudde
  • Toalettsaker- tandborste, tandkräm, tvål, schampo, handduk, tvättmedel mm
  • Kläder- som passar alla årstider 
  • Köksartiklar

Hot & våld

Det är inte tillåtet att utsätta någon annan elev eller personal för hot, våld, kränkningar eller fara. Eleven förväntas acceptera direktiv och tillrättavisningar från internatpersonal och övrig personal utan vidare diskussion. Detta gäller i skolans alla lokaler på internaten. Brott mot denna paragraf kommer leda till disciplinära åtgärder.

Åtgärd och plan för fortsatt boende / skolgång efter misskötsamhet görs i samband med rektor, vars beslut inte kan överklagas.

Eleven ansvarar för att hans/hennes gäster följer dessa regler.

Alkohol, droger & rökning

Det är inte tillåtet att varken förvara eller förtära droger eller alkoholhaltiga drycker på vår skola eller vårt boende. Det är inte heller tillåtet att befinna sig påverkad av droger och alkohol på skolans område, inklusive internatet.

Vid misstanke om användning vid droger eller alkoholpåverkan har samtlig personal rätt att begära drogtest och använda alkoholmätare. Nekar eleven och misstanke kvarstår, förverkas rätten till internatboende.

Om en elev bryter mot dessa regler kontaktas vårdnadshavare för omedelbar hämtning. Åtgärd och plan för fortsatt boende / skolgång efter misskötsamhet görs i samband med rektor, vars beslut inte kan överklagas.

Rökning är inte tillåtet på skolans område, inklusive internatet och dess område. Eleven ansvarar för att hans/hennes gäster följer dessa regler.

Kl 23

Klockan 23.00 varje kväll skall eleven vara på sitt boende. Om eleven inte ska sova på sitt internat skall detta meddelas till personalen innan kl 23.00 samma dag.

Besök på internatet tillåts fram till kl 22.00. Eleven ansvarar för att hans/hennes gäster följer dessa regler.

Efter kl 23 ska det vara lugnt på internatet och ljudnivån ska anpassas så att de som vill kan sova. Inga gäster tillåts övernatta på internatet.

Städ

Rummet och de gemensamma ytorna ska hållas välstädat. På varje boende upprättas ett städschema över de gemensamma ytorna som ska följas och sopor ska sorteras och tömmas på avvisad plats. Det ingår städmaterial, toalettpapper och handpapper i hyran.

Djur

Djur är inte tillåtna på boendet. De elever som har med sin hund i utbildningssyfte bor i något av de hus där de är tillåtet. De elever åläggs att sätta sig in i och följa förhållningsregler gällande hunden.

Om dessa förhållningsregler inte följs kan eleven tvingas skicka hem berört djur.

Det är endast internatelevernas hundar som är godkända av skolan som får befinna sig på internaten.

Brand

Brandlarm är installerat på alla internatets boenden. Matlagning och annat som kan orsaka rökutveckling ska ske kontrollerat och försiktigt. Eleven förväntas även att aktivt deltaga i brandövningarna som hålls under året.

Brott

Alla brott polisanmäls

Att inte följa internatets regler kan leda till avstängning eller ett uppsagt boende. Eleven kan då få bo hemma under en period men man kan även få flytta hem resten av skolgången.

Eleven som måste flytta hem ska då tömma och städa sitt rum inom en vecka om inte rektor eller internatföreståndare medgett annat. Om rummet inte töms och städas skickas en faktura för slutstädning.

Under perioden eleven är avstängd förverkas rätten till frukost, kvällsmat och kvällsfika. Avdrag görs på kosten på internatfakturan.

Eleven har då även förverkat rätten att vistas i något av internathusen när eleven är avstängd. Detta gäller dygnet runt.

4 veckors avstängning – Hot och våld mot personal och andra elever leder omedelbart till minst fyra veckors avstängning. Vårdnadshavare kommer kontaktas omedelbart. – Att använda droger och alkohol, att vara påverkad på internatet eller förvara droger och alkohol på internatet leder omedelbart till fyra veckors avstängning. Vårdnadshavare kommer kontaktas omedelbart. 

Upprepas situationerna blir avstängningen två månader, upprepas det en tredje gång blir man avstängd resten av skolgången.

2 veckors avstängning – Att vara på internatet när man inte har tillåtelse till det leder omedelbart till 2 veckors avstängning. Vårdnadshavare kommer kontaktas omedelbart.

Upprepas situationen blir avstängningen 1 månad, upprepas det en tredje gång blir man avstängd resten av skolgången.

Skadegörelse/Förstörelse – All skadegörelse kommer att faktureras till den elev som utfört skadegörelsen eller till eleven som bor på rummet där skadegörelsen skett, om inte den som utfört skadegörelsen hittas. (Rummet ska ju hållas låst).

Som skadegörelse räknar vi med allt som förstörs på internaten som bla flytta på varandras möbler, dörrar mm.

Upprepas skadegörelsen kommer nya räkningar att skickas och vårdnadshavare kommer att kontaktas. Upprepas situationen en tredje gång leder det till minst 2 veckors avstängning.

Att inte vara på plats eller att lämna internatet – Om eleven sätter i system med att komma försent till internatet på kvällen eller att åka ifrån skolans område efter kl 22.00 kommer vårdnadshavare att kontaktas.

Upprepas situationen kan beslut tas om att man får bo hemma i minst 1 vecka.

Det är endast elever på djurvård som får ta med sig sina hundar på internatet om den godkänts av skolan.

Övriga djur är inte välkomna att bo eller vistas på internatet. På dagtid har man sin hund i hundstallet och på kvällstid om man ska iväg på någon aktivitet får man ha sin hund på rummet. 

Vid sjukdom och vid ogiltig frånvaro ska eleven åka hem samma dag om inte internatföreståndare eller rektor medgett annat.

Det innebär att vårdnadshavare skyndsamt skall hämta eleven, alternativt att eleven tar första lämpliga kollektivtrafik hem.

Skolan har en försäkring som gäller när eleven tar sig till och från skolan, kortaste vägen både tidsmässigt och avståndsmässigt. Den täcker de aktiviteter som skolan anordnar både dagtid och kvällstid under tiden eleven är inskriven på Segragymnaasiet.

Alla elever som bor på internatet ska ha en egen hem och olycksfallförsäkring som täcker för sina ägodelar som eleven har på internatet samt om det skulle hända eleven något på sin fritid. 

Eleven har en månads uppsägningstid på sitt boende.

Undantag är om eleven väljer att avbryta eller avsluta sin utbildning, då bryts hyresavtalet när eleven flyttat ut från sitt rum, städat av rummet och återlämnat nycklar. Vid utebliven städning skickas faktura för slutstädning. 

Mer information kommer…

Internatlivet skapar en alldeles speciell gemenskap och många får vänner för livet. På kvällarna hänger vi på Loftet, internatets egna nyrenoverade lokal. Det anordnas olika aktiviteter som häng på loftet, läxläsning, styrketräning, kortspel, titta på film, gå på bio, spela laserdome, göra studiebesök eller tex gå på ishockey.

Personal finns på plats kvällar och de flesta nätter. Från måndag kväll 16.30 till fredag morgon 09.00 är där alltid någon i personalen som man kan nå på 076-105 86 02.

Att flytta hemifrån för första gången kan vara en stor omställning. Helt plötsligt ska man sköta sig själv och ta ansvar för sina studier. Ni är många som ska samsas, dela på ansvaret och få allt att fungera i de olika husen, så försök visa hänsyn och ha tålamod- alla tycker och tänker inte likadant som dig själv.

Vad förväntar sig skolan av dig som är internatelev?

  • Att man sköter skolan
  • Att man följer internatets regler
  • Att man sover på nätterna
  • Att man står för det man gör, även om det kan bli tokigt ibland
  • Att man beter sig så som man vill att andra ska bete sig mot sig själv

"Internatet skapar en stark gemenskap, man får typ en extra familj som tar hand om en!"

“Det är aldrig tråkigt att gå till jobbet!”