Telnr. 0435-311 11 (07:30-16:30) Journr. 076- 105 86 02 (övrig tid)

Jourtelefon Gångvad-hästverksamheten: Tel 073-8170300 (svarar dygnet runt hela veckan)

Anders Malmberg

Anläggningsansvarig Gångvad,
Legitimerad djursjukskötare och av Jordbruksverket godkänd hovslagare
Lärare i Djursjukvård och Tappskoutbildning