Telnr. 0435-311 11 (07:30-16:30) Journr. 076- 105 86 02 (övrig tid)

Jourtelefon Gångvad-hästverksamheten: Tel 073-8170300 (svarar dygnet runt hela veckan)

Anki Nilsson

Kurator

Till mig kan du vända dig med stress, oro och bekymmer som påverkar din skolgång. Jag har tystnadsplikt, som jag är noga med. Jag arbetar på Segra på måndagar kl 9.00-17.30, alltså samma dagar som skolsköterskan Carina.